kalacam

پیگیری سفارش

کالا کام مرسوله ما را از سه طریق برای شما ارسال می کند بنا بر اطاعات ارسال شده برای شما می توانید از طریق سه دکمه زیر مرسوله خود را پیگیری کنید. در صورتی که منتظر دریافت سفارش خود از طریق سرویس پست هستید، می‌توانید مرسوله را از طریق سایت شرکت پست به آدرس زیر پیگیری کنید: “tracking.post.ir” شماره مرسوله 24 رقمی پست برای شما از طریق پیامک ارسال شده و همچنین میتوانید با مراجعه به پروفایل خود اطلاعات را دریافت کنید.

می‌توانید با ورود به سایت شرکت های تیباکس ، پست و چاپار از طریق دکمه های زیر و قرار دادن کد رهگیری مرسوله ، سفارش را پیگیری کرده و از وضعیت آن مطلع شوید.